AMACIMIZ:
1976 Yılında Kurulan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun temel amacı "Kadının kalkınması yoluyla toplumun maddi ve manevi kalkınması için çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak"dır. Ve 41 yıldır bu temel amaçla çalışmalarına devam etmektedir.
Ayrıca;
Gönüllü kadın kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, aynı amaç doğrultusunda çalışan gönüllü kadın kuruluşlarının Federasyona katılmasını sağlayarak güç birliği oluşturmak, Kadınların emeğini değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak, Anne ve çocuğun ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılabilmesi için annenin eğitilmesi ve aydınlatılması suretiyle, çocuğun topluma yararlı ve mutlu bir kişi olarak yetiştirilmesini sağlamak, Kadınlar arasında ; dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda işbirliği yapmak, Yaşlı, kimsesiz ve yoksul kadınlara gereken yardımı yapmak, Dış ülkelerdeki aynı amaca yönelik gönüllü kuruluşlarla, üye derneklerin aracılığıyla veya doğrudan işbirliği yapmak, Ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar (konferans, seminer, panel v.b.) düzenlemek, Yayın, anket, yarışma, sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak ve yaptırmak, Çeşitli konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişileri de çalıştırmak, Amaçlarına uygun tesisler kurmak veya kurulmuş tesislere yardımcı olmak.   

İLK KURUCULAR:
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (Kuruluş: 1953), Kadın Haklarını Koruma Derneği (Kuruluş: 1967), Köy Öğretmenleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Kuruluş: 1961), Türk Anneler Derneği (Kuruluş: 1953), Türk Kadınlar Konseyi Derneği (Kuruluş: 1959),

e-sgk kredi haberleri film seyret bilginizolsun istanbul escort bayan film indir

 

BİZ KİMİZ ?

 AMACIMIZ:
1976 Yılında Kurulan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun temel amacı "Kadının kalkınması yoluyla toplumun maddi ve manevi kalkınması için çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak"dır. Ve 41 yıldır bu temel amaçla çalışmalarına devam etmektedir.
Ayrıca;
Gönüllü kadın kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, aynı amaç doğrultusunda çalışan gönüllü kadın kuruluşlarının Federasyona katılmasını sağlayarak güç birliği oluşturmak, Kadınların emeğini değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak, Anne ve çocuğun ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılabilmesi için annenin eğitilmesi ve aydınlatılması suretiyle, çocuğun topluma yararlı ve mutlu bir kişi olarak yetiştirilmesini sağlamak, Kadınlar arasında ; dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda işbirliği yapmak, Yaşlı, kimsesiz ve yoksul kadınlara gereken yardımı yapmak, Dış ülkelerdeki aynı amaca yönelik gönüllü kuruluşlarla, üye derneklerin aracılığıyla veya doğrudan işbirliği yapmak, Ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar (konferans, seminer, panel v.b.) düzenlemek, Yayın, anket, yarışma, sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak ve yaptırmak, Çeşitli konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişileri de çalıştırmak, Amaçlarına uygun tesisler kurmak veya kurulmuş tesislere yardımcı olmak.   

İLK KURUCULAR:
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (Kuruluş: 1953), Kadın Haklarını Koruma Derneği (Kuruluş: 1967), Köy Öğretmenleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Kuruluş: 1961), Türk Anneler Derneği (Kuruluş: 1953), Türk Kadınlar Konseyi Derneği (Kuruluş: 1959),

e-sgk kredi haberleri istanbul escort bilginizolsun film indir

 

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN