Kadını sildiler!

 
12.11.2017 08:33
 
 
 
NURCAN GÖKDEMİR / nurcangokdemir@birgun.net
@nurcangokdemir
 
AKP, kadını çalışma yaşamından uzaklaştıran, rolünü ‘annelik’ olarak tanımlayan politikalarını sürdürüyor. Başbakanlık, AB’ye uyum gayretlerinin gösterildiği 2010 yılında çıkarttığı kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik genelgesini ‘güncelleme’ gerekçesiyle yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni genelge taslağında, kadının istihdamını kolaylaştırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hükümlere yer verilmedi.
 
Başbakanlık, 22 Mart 2017 tarihinde yapılan 8. Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda alınan 2010 tarihli Başbakanlık Genelgesi’nin “ülke koşulları ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi” kararı doğrultusunda yeni bir genelge hazırladı. Kurumların görüşüne sunulan taslakta, 2010 tarihli dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan genelgedeki kadının fırsat eşitliğini sağlayacağı ve kadının istihdamını kolaylaştıracağı ileri sürülen hükümlere yer verilmedi.
 
Eşit işe eşit ücret
 
Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması amaçlandığı ifade edilen eski genelgedeki “eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması” hükmünden vazgeçildi.
 
Cinsiyet eşitliği denetimi
 
Kamu ve özel sektör iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, cinsiyet eşitliğine ilişkin hükümlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi zorunluluğu yeni genelgede yer almadı.
 
Eşitlik faaliyeti
 
Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerin faaliyet raporlarına kadın-erkek eşitliği yaklaşımını dahil etmelerine, kamu kurumlarınca mevzuat taslakları hazırlanırken fırsat eşitliği etki değerlendirmesi yapılarak taslakların ekinde sunulması zorunluluğu da kalktı.
 
Terfi düzenlemesi
 
“Kamu kurum ve kuruluşlarında işe giriş sınavları ve hizmet içi eğitim programlarına katılım, görevde ve unvanda yükselme (terfi), üst yönetim kademelerinde görev alma hususlarında cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmayacak, kadın-erkek fırsat eşitliği ilkesi gözetilecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, hizmet içi eğitim programlarında ‘kadın-erkek fırsat eşitliği’ konusuna yer vereceklerdir” maddesi de yeni genelgede bulunmuyor.
 
Kadına destek
 
Halk Eğitim Merkezleri, Toplum Merkezleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin yaygın eğitim faaliyetleri ve mesleki eğitim programlarında, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlayarak kadının insan hakları, eğitim ve istihdam olanakları, iş arama süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkin konuları da içerecek şekilde planlaması görevine yeni genelgede yer verilmedi.
 
Şiddet mağduru kadınlar
 
Kadın konukevlerindeki şiddet mağduru kadınlar ile tahliyesine bir yıldan az kalan cezaevindeki kadınlar ve kocası ölen veya boşanan kadınların sosyal yaşama katılımlarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek projelere öncelik tanınmasına ilişkin hüküm de, çıkartılan maddeler arasında yer aldı.
 
İstatistikler
 
Çalışma yaşamına ilişkin istatistiklerin cinsiyet temelinde toplanması, ayrıca ev eksenli çalışan kadınlara ilişkin düzenli ve sistemli istatistikler hazırlanması ve araştırmalar yapılması zorunluluğu da bu genelgede tanımlanmadı.
 
Buyrun burdan yakın.
 
Hızlıca kazanımlar birakıliyor.

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN