4.TMMOB KADIN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 TMMOB 4. KADIN KURULTAYI’NIN ARDINDAN…

Daha Demokratik, Daha Eşitlikçi bir TMMOB için Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz!
“Kadınlar Örgütlü, TMMOB daha güçlü” şiarıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz
TMMOB Kadın Kurultayı için 1415
Kasım'da İzmir'deydik. TMMOB'de örgütlü bir kadın
mücadelesinin gücünü açığa çıkarmak, şüphesiz ki, 2009 yılından bugüne düzenlenen
kurultayların temel hedefi olmuştur. 4. Kurultay’ımıza da bu sorumlulukla katıldık.
Demokrasi, emek ve özgürlük mücadelesinin her alanda sürdürülmesini benimseyerek,
TMMOB'de kadınların örgütlüğünün daha demokratik bir biçimde kurulması sorumluluğunu
hisseden kadınlar olarak Kurultay’ın açılışında bir protesto eylemi gerçekleştirdik.
Bu yazıyı bizi Kurultay esnasında protestoya taşıyan süreci ve bu süreç öncesi ve sonrasında
tüm yaşananları açıklığa kavuşturmak için kaleme aldık. Bu metin TMMOB’li kadınlarla
süreci paylaşmayı hedeflerken örgütümüz içinde hakim olan eril iktidar yapısı ve diline karşı
demokratik bir kadın örgütlülüğünün geliştirilmesi için de bir davettir.
TMMOB 4. Kadın Kurultayı’ndaki Protesto’nun arka planı neydi?
Protestoyu bağımsız iradeleri ile gerçekleştiren kadınlar olarak temel nedenlerimiz şunlardı:
1) Kadın Kurultay’larının planlanmalarından gerçekleşmelerine uzanan her aşamada
‘kadınların alanı’ olmalıdır fikrine olan inancımız?
2) TMMOB yönetim kurulunun (YK) erkek üyelerinin açılış konuşması yapması ve kurultay
programı içinde yer almasının eril iktidarın bir “himayecilik” girişimi olması?
3) E rkek YK üyelerinin ‘protokol’ sırasında yer alması ve ‘erkekler dışarı’ taleplerini
görmezden gelerek oturmaya devam etmelerinin eril iktidarın uyguladığı sembolik bir şiddete
dönüşmesi?
4) ‘Protokol’de yer alan erkek YK üyeleri arasında kendisine YK üyesi bir kadın tarafından
açılmış ve sürmekte olan bir hakaret davası bulunan bir kişinin de bulunmasının sembolik
şiddetin dozunu arttırması.
Kurultay öncesinde ne yaptık?
Bizler, Kurultay öncesinde, ‘TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu’nun eposta
listesinde, isminden ve titrinden bağımsız olarak, herhangi bir erkeğin kadın kurultaylarında
konuşmacı olmasını doğru bulmadığımızı, TMMOB YK adına yapılacak konuşmanın bir
kadın yönetim kurulu üyesi tarafından yapılmasına taraf olduğumuz temelinde tartışmalar
yürüttük. Bu tartışma ilk kez yapılmadı elbette, benzer görüşleri ilk üç kurultayda da dile
getirmiştik. TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun, yaptığımız talep ve eleştirilerine rağmen,
açıklanan kurultay programında TMMOB yönetimi adına, başkanın konuşma yapacağı ısrarla
belirtiliyordu. Bizler de demokrasi mücadelesi veren örgütümüz içerisinde, eleştirinin
özeleştiri olmadan sağlanamayacağına inancımızla, tepkimizi demokratik yollardan biri olan
protesto hakkımızı kullanarak dile getirebileceğimizi düşündük.
 
Kurultay’da ne oldu?
14 Kasım Cumartesi günü, Kurultay başlarken “kadın” kurultayında en önde oturarak
“protokol”ü oluşturan erkek yöneticilerin tümüne, TMMOB Yürütme Kurulu 2. Başkanı
nezdinde, bunun bir kadın kurultayı olduğunu ve burada bulunmalarının doğru olmadığını
söyledik ve kurultay salonunu terk etmelerini istedik. Ancak, hiçbir yönetim kurulu üyesi
salonu terk etmedi. Bu isteğimizi kurultaya katılan tüm kadınlara anlatmak için kürsüden
kendimizi ifade etmeye çalıştık. “Kürsü işgali” olarak adlandırılan durumun ardındaki hikaye
budur. Protesto ve kürsüden yaptığımız açıklamalarla dile getirdiğimiz “söz kadınların olsun”
talebimize yanıt ise YK Başkanı’nın açılış konuşmasına başlaması oldu. Bunun üzerine, biz
de, ellerimizde taleplerimizi içeren dövizlerimiz, düdüklerimiz, sloganlarımızla tepkilerimizi
sürdürdük. TMMOB Başkanı’nın dili son derece ayrıştırıcı ve marjinalleştiriciydi. Konuşma
esnasında protestocu kadınlara yönelik olarak sarf ettiği “ Senin AKP'n bile beni
susturamadı!” sözleri bu tavrın ve bizleri bir siyasi hedef haline getirme niyetinin en açık
örneği oldu. İddia edildiği gibi erkek yöneticiler kadın çalışmalarını destekliyor olsalardı,
Kurultay öncesi taleplerimizi dikkate alır ve Kurultay salonunda gerçekleşen protesto
karşısında, kadınların öz örgütlenme talebine saygı duyar ve salonu terk ederlerdi.
Protesto sonrasında ne oldu?
14 Kasım günü öğleden sonra ve 15 Kasım günü TMMOB'nin resmi twitter hesabından atılan
tweetlerle “bir grup provokatör”, “TMMOB düşmanı bir odak” ilan edildik. Protestomuz ve
taleplerimiz 'iğrenç' sıfatıyla nitelendi, en kısa zamanda gerekli cevabı alacağımız tehdidi de
unutulmadı! Resmi twitter hesabı aracılığıyla ve sonrasında yürütme kurulu açıklamasıyla
sürdürülen yazılı saldırılarda? 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımıza
duyduğumuz saygı sorgulandı ve katledilen canlarımızın hesabını sorma sorumluluğumuzu
karalamaya dönük ifadeler yer aldı. Paris Katliamı da aynı biçimde konu edildi.
Gerçekleştirilen katliamlarda yitirilen canlarımızın üzerinden bir ayrıştırma yapılması, bu
olaylarla bizleri akıl almaz şekilde ilişkilendirerek bir karalama kampanyasının örülmesi de
tarihe ayrıca kara bir leke olarak düşmüştür!
Kurultay’la ilgili özeleştirimiz
Hangi görüşten olursa olsun kadın arkadaşlarımızın sözlerine müdahale etmememiz gerektiği
özeleştirimizdir. Kürsü hakkını genellikle erkeklerin işgal ettiği örgütlerimizde, en azından
biz kadınların birbirimizi dinleyebilmesi, birbirimizin kürsü hakkına saygı duyması oldukça
önemlidir. Bu konuda özeleştirimizi veriyoruz ve kurultayla ilgili ‘kadınlar’ olarak
değerlendirme yapabileceğimiz ortak zemin ve mekanizmaları birlikte düşünmeye davet
ediyoruz.
TMMOB 4. Kadın Kurultayı sonrasında TMMOB Yürütme Kurulu Tarafından Yapılan
Açıklamayı Nasıl Değerlendirmeli?
TMMOB Yürütme Kurulu tarafından yapılan ve 17.11.2015 tarihinde örgüt web sayfasında
yayımlanan açıklama[1] TMMOB'deki erkek egemen anlayışın resmi itirafı niteliğindedir.
Şiddet dolu eril iktidar diliyle yazılan açıklama, TMMOB'de eleştirilmeye, protestoya
tahammülü olmayan yönetim kurulu temsilcilerinin TMMOB'ye ve mücadelesine nasıl zarar
[1] http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob4kadinkurultayiuzerindentmmobyekarsiyurutulenkara
lamakampanyasiuzerinezorunlu
 
verdiklerinin de bir göstergesi niteliğindedir. TMMOB yönetimine hakim olan eril anlayışın
“makbul kadın” olmayan protestoculara karşı kaleme aldığı ve “kadın mail grubumuzdaki”
yazışmaları da kullanmaktan çekinmeyen bu kapkara açıklamada, Kurultay'da bulunan ve
bizlerle birlikte tepkilerini dile getiren TMMOB'nin iki kadın yönetim kurulu üyesi ve
protesto eylemimizin sebeplerini salonla paylaşması için kürsüde bulunan kadın arkadaşımız
isimleri belirtilerek hedef gösterilmiştir.
Açıklamada yer alan “Mesleğimizin, meslektaşlarımızın, TMMOB’nin onur ve itibarını
sarsıcı çaba, beyan ve yayında bulunan kişiler ile ilgili Birlik düzleminde iç hukukumuzun
gerektirdiği bütün adımlar şüphesiz atılacaktır” ifadesiyle de TMMOB'nin erkek egemen
yapısına muhalefet edenleri ötekileştirmenin ötesinde, süreç bir cadı avına dönüştürülmüştür.
Ayrıca, aynı metinde Kurultayımız’ın tüm kadın üyelerince demokratik bir hak olarak tanınan
protestomuz? “gürültü” şeklinde tanımlanarak önemsizleştirilmeye ve aşağılanmaya
çalışılmıştır.
Bizler, daha güçlü bir TMMOB için, TMMOB 4. Kadın Kurultayı'nda meslek örgütümüzün
gerçek sorunlarına temas etmeye çalıştık. Geçmiş üç kurultayda aldığımız kararların hayata
geçirilmediği, geçirilenlerin de yaşanan
ve 4. Kurultay’da paylaşılan örneklerle görüldüğü
üzereiçinin
boşaltıldığı örgütümüzde TMMOB 4. Kadın Kurultayı'nda kadınlar ‘artık yeter’
dediler. Bu ateş TMMOB'de mevcut, bürokratik eril iktidarını aynı biçimde korumak
isteyenleri şimdiden yaktı. Kurultay ve sonrasında yaşadıklarımız, yapılan açıklamalar
TMMOB'nin erkek egemen yönetiminin sarsıldığının ve bu sarsıntının etkisiyle demokrasi
söylemlerinin unutularak saldırgan bir tavır takınıldığının göstergeleridir.
TMMOB’li tüm kadınları bu erkek egemen dile karşı çıkmaya ve başlatılan cadı avını hep
birlikte durdurmaya çağırıyoruz.
Örgütümüzün, şiddet dolu ve tehditkâr eril dilinden derhal vazgeçerek, örgüt web sitesindeki
ve sosyal medya hesaplarındaki bizleri ötekileştiren, TMMOB kadınlarını ayrıştıran tüm
metinlerin kaldırmasını talep ediyoruz!
Bundan sonra ne yapacağız?
Örgütlü bulunduğumuz her yerde kadın dayanışmasını ve erkek egemen anlayışa karşı isyanı
kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarıyla büyütmeye? d aha demokratik, daha mücadeleci,
daha eşitlikçi bir TMMOB için erkek egemen yapıya, kalıplaşmış bürokratik anlayışa son
vermek için mücadele etmeye? sokaklarda kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini, ilk
kurultaydan bugüne büyüttüğümüz ve daha da güçlendireceğimiz TMMOB'nin kadın
örgütlülüğü ile birlikte yürütmeye devam edeceğiz.
TMMOB’de yıllardır büyüttüğümüz kadın örgütlenmesi, yapılan açıklamadaki bu şiddet dolu
eril dili reddederek, protesto hakkını kullanan kadınların hedef gösterilmesi ve
ötekileştirilmesine karşı kadın dayanışmasını büyütecek güç ve kararlılıktadır.
TMMOB'de kadın mühendisler, mimarlar, şehir plancıları vardır!
Dayanışma ile..
 
İMZALAR
AdSoyad
Oda İl 4.Kadın
Kurultayı’nda
1 Armanç Eşin EMO Diyarbakır Delege
2 Arzu Oğuzkurt MadenMO İstanbul Delege
3 Aynur Savaş Uluğtuğ MO İstanbul Delege
4 Aysun Aytaç MMO İstanbul Delege
5 Ayşegül Gervan HKMO İstanbul Delege
6 Ayşen Aydın ZMO Bursa Delege
7 Bahar Mestan KMO Bursa Delege
8 Başak Yetişti Metalurji ve
Malzeme MO
İzmir Delege
9 Büşra Ertuğrul Maden MO İstanbul Delege
10 Beril Akaydın KMO İstanbul Delege
11 Berivan Kal EMO İstanbul Delege
12 Betül Eskiocak JMO İzmir Delege
13 Beyhan Tayat MMO İstanbul Delege
14 Canan Sarıbal ZMO Bursa Delege
15 Cansu İşven ŞPO İzmir Delege
16 Cansu Kandil MadenMO İstanbul Delege
(Öğrenci)
17 Çiğdem Işıkyürek EMO Antalya Delege
18 Deniz Aydın MadenMO Diyarbakır Delege
19 Deniz Kimyon ŞPO Ankara Delege
20 Derya Sevinçli EMO Denizli Delege
21 Duygu Tekin MO Ankara Delege
22 Elif Demir HKMO Bursa Delege
23 Elif Eda Doğan MMO İzmir Delege
24 Elife Yıldırım EMO Adana Delege
 
25 Emel Akpınar EMO Ankara Delege
26 Emel Karakaya ŞPO İzmir Delege
27 Emine Elif Güven MMO Bursa Delege
28 Emra Ergüzeloğlu MadenMO Ankara Delege
29 Esen Ocak ZMO Bursa Delege
30 Esergül Özdemir İMO Ankara Delege
31 Esra Boğa MMO İstanbul Delege
32 Esra Oğuz ŞPO Ankara Delege
33 Evrim Savaş HKMO İstanbul Delege
34 Fatma Sümer MadenMO Diyarbakır Delege
35 Filiz Deveci Oğuz ŞPO İstanbul Delege
36 Filiz Hekimoğlu ŞPO Ankara Delege
37 Eylem Ölmezoğlu Poyraz EMO Denizli Delege
38 Ezgi Yekbun Cengiz ŞPO İzmir Delege
39 Görkem Yazıcı ŞPO İzmir Delege
40 Gurbet Ekinci MadenMO Diyarbakır Delege
41 Gülay Altın MadenMO Diyarbakır Delege
42 Gülcan Kırca MMO İstanbul Delege
43 Gülçin Tunç ŞPO Bursa Delege
44 Gülnur Çevikayak ŞPO İzmir Delege
45 Gülru Yıldız İMO Ankara Delege
46 Hale Nur Oymak KMO Bursa Delege
47 Hasret Kitapçıoğlu HKMO İstanbul Delege
48 Hilal Dankaz EMO Kocaeli Delege
49 Hümeyra Çelebi ŞPO İzmir Delege
50 Işıl Var GıdaMO Adana Delege
51 İlden Kibar ÇMO İstanbul Delege
 
52 Memnune Bahçıvan ŞPO İzmir Delege
53 Merih Yıldız MadenMO Diyarbakır Delege
54 Merve Özyaşar HKMO İstanbul Delege
55 Meryem Kayan ÇMO İstanbul Delege
56 Nalan Oğuz EMO İstanbul Delege
57 Nehir Yüksel ŞPO İzmir Delege
58 Neriman Usta EMO Bursa Delege
59 Neslihan Yeşil EMO Adana Delege
60 Nilüfer Hizarcıoğlu GıdaMO İstanbul Delege
61 Nursun K. Akıncı ŞPO İzmir Delege
62 Oya Kiraz EMO Eskişehir Delege
63 Özgül Güney EMO Kocaeli Delege
64 Özlem Kizir KMO İstanbul Delege
65 Özlem Özmen EMO Adana Delege
66 Özlem Şenyol ŞPO İzmir Delege
67 Pelin Kertmen MadenMO Ankara Delege
68 Pervin Şenol ŞPO Antalya Delege
69 Pınar Hocaoğulları EMO İstanbul Delege
70 Rengin Konuk JMO Ankara Delege
71 Roza Zümrüt MO Diyarbakır Delege
72 S. Fulya Önay ŞPO Ankara Delege
73 Saadet Nur Güleç EMO İstanbul Delege
74 Saadet Selin Top KMO İstanbul Delege
75 Selen Harman KMO İstanbul Delege
76 Selin Bostan HKMO İstanbul Delege
77 Selma Eroğlu MMO İstanbul Delege
78 Semra Yamiş EMO İzmir Delege
 
79 Sevda Tekin EMO Adana Delege
80 Sevil Bulutlar Şen EMO Kocaeli Delege
81 Sevilay Çetinkaya ŞPO Bursa Delege
82 Sevinç Kızılay JMO Ankara Delege
83 Simge Topcu HKMO İstanbul Delege
84 Şirvan Avcı JMO İstanbul Delege
85 Yelda Yılmaz Çetiner MMO İzmir Delege
86 Yıldız Akın İMO İstanbul Delege
87 Yıldız Tahtacı ŞPO Diyarbakır Delege
88 Zahide Öğüt Maden MO İstanbul Delege
89 Zeliha Aziret EMO Eskişehir Delege
90 Zeynep Ece Güler ŞPO Bursa Delege
91 Zuhal Çelimli EMO İzmir Delege
92 A.Elif Toker Sağlam ZMO Bursa
93 Açelya Yıldırım Deler İMO Ankara
94 Alev Gökmen EMO Diyarbakır
95 Alev Gülcan İMO Ankara
96 Alev Tosun ŞPO İstanbul
97 Alev Uruç İMO Ankara
98 Anıl Sağdıç HKMO Ankara
99 Arzu Abdi Çağlayan JMO Ankara
100 Arzu Tuşkaya ÇMO İstanbul
101 Aslı Çağlar Köken MO Ankara
102 Aslı Çalıkoğlu MO İstanbul
103 Aslı Özaydın JMO Ankara
104 Aslı Tuncer MO Ankara
105 Aslı Yeğenoğlu ŞPO Bursa
 
106 Aslıhan Üte MO İstanbul
107 Ayça Akçay KMO Kocaeli
108 Aydan Balamir MO Ankara
109 Aydan Sarı Gültan İMO Ankara
110 Aygül Turhan EMO İstanbul
111 Ayhan Akdeniz EMO İstanbul
112 Aynur Güneş MO Ankara
113 Aynur Işık MO İstanbul
114 Aynur Özen MO İstanbul
115 Aysel Tankaş GıdaMO İstanbul
116 Aysun Koca ŞPO İstanbul
117 Aysun Ünal Ayas ŞPO Bursa
118 Ayşe Akbaş ZMO Bursa
119 Ayşe Gül Durmayaz EMO Bursa
120 Ayşe Yıkıcı ŞPO İstanbul
121 Ayşegül Altınörs Çırak ŞPO İzmir
122 Ayşegül Mercan Gündüz ŞPO Bursa
123 Ayşen Hadimioğlu JMO Ankara
124 Azize Tüter Gölcü KMO İzmir
125 Bahar Sağlam Gürol GıdaMO İstanbul
126 Begüm Bay ÇMO Kocaeli
127 Begüm Bilgiler HKMO İstanbul
128 Belemir Ünlü İMO İzmir
129 Belgin Çelik İMO Aydın
130 Bengü Yıldırım ŞPO Ankara
131 Berçem Kaya ŞPO Ankara
132 Beril Açıkgöz JMO Ankara
 
133 Berivan Akelma MO Diyarbakır
134 Berivan Öncel Türkan GıdaMO İstanbul
135 Berna Araz Arslan MO Ankara
136 Berrak Erdal MO Ankara
137 Berrak Gülkıran MadenMO İstanbul
138 Berrin Kaya ŞPO İzmir
139 Beyza Metin EMO İstanbul
140 Beyza Üstün İMO İstanbul
141 Beyza Yıldız ŞPO Bursa
142 Bilge Alpin Gümüş MO İstanbul
143 Bilge Martan ŞPO İstanbul
144 Boran Başak Koç EMO İstanbul
145 Buket Bozacı MO Ankara
146 Buket Çavuş ŞPO Muğla
147 Buket Yararbaş Ecemiş JMO Ankara
148 Burcu Akbalık MMO İstanbul
149 Burcu Ateş MO Ankara
150 Burcu Bakö MO İstanbul
151 Burcu Büyükkafes EMO İstanbul
152 Burcu Emel MMO Ankara
153 Burcu Kuz Kutlular Maden MO Ankara
154 Burcu Türk MO Eskişehir
155 Burcu Yanar ŞPO İstanbul
156 Burçin Aydınsoy ŞPO Ankara
157 Burçin Kuz MO İstanbul
158 Busra Cizrelioğullari ŞPO Diyarbakır
159 Canan Dombaycı KMO İstanbul
 
160 Cansel Aslan EMO Ankara
161 Canset Ermiş ŞPO İzmir
162 Cansu Demir ŞPO Ankara
163 Cansu Yapıcı MO İstanbul
164 Cemre Ezgi Eryat MMO Bursa
165 Ceren Ağın ŞPO İzmir
166 Ceren Doğan İMO Ankara
167 Ceren Feza Açıkel ŞPO İstanbul
168 Ceren Gamze Yaşar ŞPO Ankara
169 Ceyda Sungur ŞPO İstanbul
170 Ceylan Akat EMO İstanbul
171 Çağrı Demirel Arabacı ŞPO Bursa
172 Çiğdem Göksoy MO İzmir
173 Çiğdem Gündoğan Türker EMO Kocaeli
174 Çiğdem Kaya JMO Diyarbakır
175 Dalya Hazar ŞPO İzmir
176 Damla Duru MO İstanbul
177 Demet Gürbüzler ŞPO Ankara
178 Demet Irmak ZMO Ankara
179 Demet İlhan GıdaMO İstanbul
180 Demet Yücel Ülger MO Ankara
181 Deniz Kırlıdoğ BMO İstanbul
182 Deniz Öztürk MO İstanbul
183 Derman Üngör MO Diyarbakır
184 Derya Ak MO Diyarbakır
185 Derya Akişli ŞPO İstanbul
186 Derya Alkan MMO İzmir
 
187 Derya Apaydın ŞPO İstanbul
188 Derya Demir EMO Gaziantep
189 Derya İyici ŞPO Bursa
190 Derya Karadağ MO İstanbul
191 Derya Kesik ŞPO Ankara
192 Derya Kimyon MO Hatay
193 Derya Olpak Kadeş EMO Adana
194 Derya Yeter ÇMO İstanbul
195 Didem Ergül ZMO Bursa
196 Didem Okay MO İstanbul
197 Dilek Aydın ŞPO Ankara
198 Dilek Karabulut ŞPO İstanbul
199 Dilek Kaya ŞPO Bursa
200 Dilek Ülger ZMO İstanbul
201 Döndü Parlak GıdaMO İstanbul
202 Duygu Cihanger ŞPO Ankara
203 Duygu Coşkun MMO İstanbul
204 Duygu Tokmak Pıtır EMO Ankara
205 Duygu Tuncel MO Antalya
206 E. Alkım Karaağaç ŞPO Ankara
207 E. Elif Aksu Kaya MMO İstanbul
208 Ebru Bingöl PMO İzmir
209 Elif Bayraktar HKMO İstanbul
210 Elif Özdemir MO İstanbul
211 Elif Saka ŞPO Ankara
212 Elif Taşçı KMO Kocaeli
213 Emel Göksu ŞPO İzmir
 
214 Emine Girgin ÇMO İstanbul
215 Emine Yaşar KMO Bursa
216 Esen Çıtak Yıldırım HKMO İstanbul
217 Eser Yağcı MO İstanbul
218 Esra Çelik EMO Diyarbakır
219 Esra Sert MO İstanbul
220 Evrim Ekiz Gözler ŞPO Bursa
221 Evrim Toprak Şahin HKMO İstanbul
222 Eylem Tuncaelli ÇMO İstanbul
223 Ezgi Deliak GıdaMO İstanbul
224 Ezgi Keskin MO Ankara
225 Ezgi Özkan Altaylı FMO İstanbul
226 Ezgi Pekşen Soysal BMO Ankara
227 Fatma Atalay ZMO Bursa
228 Fatma Balaman Bulut ŞPO Ankara
229 Fatma Karaman MO İzmir
230 Fatma Tuğba Canan ŞPO İstanbul
231 Fatma Türkmen
Karademir
ŞPO Bursa
232 Ferah Pırlanta Köksal HKMO İstanbul
233 Feral Geçer Sargın ŞPO İzmir
234 Feyza Tolga ŞPO İstanbul
235 Figen Boynikoğlu ŞPO Bursa
236 Filiz Kuzu ŞPO İzmir
237 Funda Cihan ÇMO İstanbul
238 Funda Demircioğlu ŞPO İzmir
239 Funda Diken JMO İstanbul
 
240 Funda Mengilli ŞPO Ankara
241 Füsun Uyanık ŞPO Bursa
242 Gizem Altınkaya
Kurtulmuş
JMO Ankara
243 Gizem Tuba Tepe EMO İstanbul
244 Gonca Teker EMO Antalya
245 Gökben Demir İMO Ankara
246 Gönül Bakırcı ŞPO Diyarbakır
247 Gözde Güldal ŞPO Ankara
248 Gözde Kuruçim JMO Ankara
249 Gül Akar MO Hatay
250 Gül Boran İMO İzmir
251 Gül Köksal MO İstanbul
252 Gül Tuçaltan ŞPO Ankara
253 Gül Tüzün ŞPO İstanbul
254 Gül Yılmaz JMO Eskişehir
255 Gülay Odabaş PMO İstanbul
256 Gülay Uyan MO İstanbul
257 Gülay Ütebey EMO Ankara
258 Gülcan Sönmez ZMO Bursa
259 Gülhan Çankaya Başkan ZMO Eskişehir
260 Gülistan Yılmaz EMO Diyarbakır
261 Gülizar Karamehmetoğlu EMO Bursa
262 Güllü Yücedağ ŞPO Diyarbakır
263 Gülnur Gedik EMO İstanbul
264 Gülperi Dokuz Kerçek İMO Ankara
265 Gülser Özgökçeler
Karaman
MO İzmir
 
266 Gülseren Bulut FMO İstanbul
267 Gülsün Özel ÇMO İstanbul
268 Gülşah Aykaç MO Muğla
269 Gülşah Görgülü Görücü ŞPO Bursa
270 Gülzade Merve İnce MO İstanbul
271 Günce Öztürk EMO Ankara
272 Güneş Bodur Metalurji ve
Malzeme MO
İstanbul
273 Gürsel Çelikkol MadenMO İstanbul
274 Halenur Aynur ÇMO İstanbul
275 Halide Dağdeviren ZMO Bursa
276 Halide Ekin Sarıca MO İstanbul
277 Hande Bostancıoğlu EMO Malatya
278 Hande Karahan Maden MO Ankara
279 Hatice Erbay JMO Ankara
280 Hatice Kurşuncu ŞPO İstanbul
281 Havva Çolak Söylemez JMO Ankara
282 Hayrünisa Ateşok MadenMO İstanbul
283 Hikmet Durukanoğlu FMO İstanbul
284 Hilal Kıroğlu ŞPO Ankara
285 Hülya Günaydın HKMO Ankara
286 Hülya Kırlıkova ŞPO İstanbul
287 Işıl Özer KMO İstanbul
288 İlay Ayhan ŞPO İstanbul
289 İlkay Beyoğlu Narin FMO İstanbul
290 İlknur Urkun Kelso ŞPO Bursa
291 İnci Özkan MMO İstanbul
 
292 İpek Sakarya ŞPO Bursa
293 İrem İnce ŞPO İzmir
294 Kumru Çılgın ŞPO İstanbul
295 Kübra Ayçiçek ÇMO İstanbul
296 Kübra Cihangir Çamur ŞPO Ankara
297 Kübra Doğan İMO Diyarbakır
298 Latife Doğan İMO İzmir
299 Leyla Doğan ŞPO Bursa
300 Leyla Erol ŞPO İzmir
301 M. Aslı Yavuz Sürmen MO İstanbul
302 Mehlika Öğüt Nazlı ZMO Bursa
303 Mehtap Öztürk ÇMO Kocaeli
304 Mehtap Sönmez MMO Kocaeli
305 Melek Ereren İMO Denizli
306 Melek Erkek İMO Ankara
307 Meliha Işık Gürbulak EMO İstanbul
308 Melis Toprak Özpelit ÇMO İzmir
309 Melis Toz MMO Mersin
310 Meltem Özbaşaran EMO Bursa
311 Menal Ekinci ŞPO Diyarbakır
312 Menekşe Kızıldere ÇMO İstanbul
313 Menşure Işık ŞPO Ankara
314 Mercan Efe Güney ŞPO İzmir
315 Merve Demiröz ŞPO Ankara
316 Merve Tümer Zıvlak ŞPO Bursa
317 Mezra Öner ŞPO Diyarbakır
318 Mihriban Genç JMO Ankara
 
319 Miray Özkan Eren ŞPO İstanbul
320 Mücella Yapıcı MO İstanbul
321 Müge Açıkalın Altunlu İMO Ankara
322 Müge Gürsoy ŞPO Bursa
323 Mürüvvet Aral JMO İstanbul
324 Nagehan Abacılar EMO Ankara
325 Nakşiye Belgin Onat FMO İstanbul
326 Nazmiye Bengü Kuzey MMO İstanbul
327 Necla Baysan ŞPO İzmir
328 Nedret Diner MadenMO İstanbul
329 Neriman Yörür ŞPO İzmir
330 Neslihan Gitti ZMO Bursa
331 Neval Zümrüt EMO Diyarbakır
332 Nevin Özan Çakmakoğlu JMO İzmir
333 Nihal Altıntaş ZMO Bursa
334 Nihan Avcı MO Ankara
335 Nihan Oya Memlük ŞPO Ankara
336 Nilgül Korkmaz MO İstanbul
337 Nilgün Kiper ŞPO Trabzon
338 Nilgün Şahin ÇMO İstanbul
339 Nisa Tunçer ŞPO Bursa
340 Nur Çetinkaya ŞPO Bursa
341 Nur Umar MO İstanbul
342 Nuran Talu ŞPO Ankara
343 Nuray Çolak ŞPO İstanbul
344 Nurcan Yıldırım EMO İstanbul
345 Nurfeşan Ağra MO İstanbul
 
346 Nurhilal Ateş ŞPO İzmir
347 Nurşah Cabbar MO Ankara
348 Nurten Öngören İMO İstanbul
349 Nurten Peköz İMO Ankara
350 Oya Tezel BMO İstanbul
351 Öncül Kırlangıç MO İstanbul
352 Övül Eski EMO Denizli
353 Özden Kaya MMO Ankara
354 Özden Yıldırım ŞPO İzmir
355 Özdeş Bodur GIDAMO İstanbul
356 Özge Göncü MO Mersin
357 Özge Gül Yüce ŞPO Bursa
358 Özge İdali PMO Ankara
359 Özgür Cihan Karasan
Ateşoğulları
JMO Ankara
360 Özlem Arslan MO İzmir
361 Özlem Bingöl ŞPO İstanbul
362 Özlem Çelik ŞPO Ankara
363 Özlem Ekemen EMO Adana
364 Özlem Öztürk ÇMO İstanbul
365 Özlem Taşkın Erten ŞPO İzmir
366 Pelin Altınay İMO İzmir
367 Pelin Tatlı ŞPO Trabzon
368 Perihan Bayraktar ŞPO Ankara
369 Pınar Coşkun KMO İstanbul
370 Pınar Özcan ŞPO Ankara
371 Pınar Uzdil PMO İstanbul
 
372 Pınar Yurdadön Aslan ŞPO Ankara
373 Pınar Yüksel MO İzmir
374 Rana Arıbaş EMO Aksaray
375 Ruhsar Kazak EMO Samsun
376 Ruşen Kardaş EMO Diyarbakır
377 S. Deniz Coşkun MO Ankara
378 Saliha Yadigar OMO İstanbul
379 Saniye Eyüboğlu ŞPO İstanbul
380 Seçil Üretmen Cömert ŞPO Ankara
381 Seda Kaplan MO Ankara
382 Seda Senem Alpaykut ŞPO İzmir
383 Selda Çoktaşar ŞPO Diyarbakır
384 Selin Akın ÇMO Kocaeli
385 Selin Sur MO İstanbul
386 Selman Tuzcu ŞPO Bursa
387 Sema Alpan Atamer KMO Ankara
388 Semin Evcimen ÇMO İstanbul
389 Senem Yıldırım Evsen MO Ankara
390 Serap Ata Akkoca HKMO İstanbul
391 Serap Durmaz Arıkan JMO Ankara
392 Serap Kurt JMO Ankara
393 Serap Sengir HKMO Antalya
394 Seren Soran MO Hatay
395 Sevde Akdoğan ŞPO Samsun
396 Sevim Gökçe MMO İstanbul
397 Sevim Pelin Özkan ŞPO İzmir
398 Sevinç Başköy MO Ankara
 
399 Sevler Gökçe Avcıoğlu KMO Ankara
400 Sezi Toprakçı ŞPO İstanbul
401 Sezin Demşek ŞPO Ankara
402 Songül Öztürk ÇMO İstanbul
403 Songül Tekeş ÇMO Diyarbakır
404 Sultan Karasüleymanoğlu ŞPO Ankara
405 Şaziye Satılmış İMO Ankara
406 Şebnem Ece Sabuncu İMO İzmir
407 Şehriban Çam GıdaMO İstanbul
408 Şehriban Çelebi MO İstanbul
409 Şelale Balambar ŞPO Ankara
410 Tomris Gür Kara HKMO İstanbul
411 Şenay Vatansever KMO Bursa
412 Tuba İnal Çekiç ŞPO İstanbul
413 Tuba Tunç Kurt MO Ankara
414 Tuğba Coşkun ÇMO Kocaeli
415 Tuğba Özay Baki JFMO İstanbul
416 Tuğçe Çalınca EMO İstanbul
417 Tülay Kıbıcı ŞPO İstanbul
418 Tümay Fere ŞPO Bursa
419 Ümit Özcan ŞPO Ankara
420 Yağmur Demir KMO İstanbul
421 Yağmur Findermiş MO İstanbul
422 Yasemin Er İMO Ankara
423 Yasemin İlkay ŞPO Ankara
424 Yeşim Görmen MO İzmir
425 Yeşim Temürtürkan Metalurji ve Ankara
 
Malzeme MO
426 Yeter Çeki EMO Bursa
427 Yıldız Aydın İMO Ankara
428 Yıldız Tokman ŞPO Ankara
429 Zeynep Bıyık ŞPO İzmir
430 Zeynep Eliş Demircan ŞPO Ankara
431 Zeynep Erözkan MO İstanbul
432 Zeynep Güneş ŞPO İstanbul
433 Zeynep Soyer ÇMO Kocaeli
434 Zuhal Can Gemi MO İstanbul
435 Zuhal Yazıcı KMO Bursa
 

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN