Tehdit ve hırsızlık şikâyetle suç olur

 

 

ADALET Bakanlığı’nın hazırladığı, uzlaşmanın adını ‘uzlaştırma’ olarak değiştiren ve kapsamını genişleten tasarı taslağı tartışma yarattı.

 

Hukukçular ve kadın dernekleri, şu anda uzlaşma kapsamında olmayan hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçların taslaktan çıkarılmasını ve cinsel saldırı suçlarının kesinlikle uzlaşma kapsamına alınmamasını istediler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cezave Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör, taslağı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi resen takip edilen suçların uzlaşma kapsamına dahil edilmesi, belli ağırlığı olan bu suçların da takibinin fiilen şikâyete bağlanması anlamına gelecektir. 

Şöyle ki; uzlaşma kapsamındaki bir suç nedeniyle mağdur olan kimse ile şüpheli uzlaştığı takdirde şüpheli hakkında kamu davası açılmayacaktır. Bu türden suçları da uzlaşmaya almak, suçun topluma verdiği zararın göz ardı edilmesidir.”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise bu suçların mağdurlarının daha çok kadın ve çocuklar olduğunu belirterek, “Kadınları, özgürlüğünden alıkoyup zorla kaçıran, tehdit eden zorbalarla, tacizci, hırsız ve dolandırıcı ile müzakere masasına oturtacak düzenleme yapmayın” dedi.  

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/tehdit-ve-hirsizlik-sikayetle-suc-olur-40226222

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN