KAMUOYUNUN DİKKATLERİNE

Türkiye’de giderek katmerleşen gericilik, her an, her yerde ve
 
herkesin, fakat özellikle kadınların ve LGBTI bireylerin karşılaştığı
 
şiddet vakaları olarak kendini dayatıyor. ‘Kendinden olmayanın’
 
yaşam tarzına tahammül edemeyen bu yobaz anlayış, kadın-
 
erkek eşitliğine inanmayan kadın ve LGBTİ düşmanlarından
 
cesaret alarak kendi değerlerine aykırı gördüğü her şeye
 
saldırıyor; kendi zihinlerindeki hastalıklı bakışa uygun bir yaşam
 
tarzı dayatmasıyla kadınları ve LGBTİ bireyleri sistematik şiddete
 
ve baskıya maruz bırakıyor.
 
Son olarak Ayşegül Terzi, şort giydiği için, bu giyim tarzını
 
‘onaylamayan’ bir erkek tarafından toplu taşım aracında şiddet
 
gördü. Ayşegül Terzi’nin hayat tarzını hedef alan bu dinsel şiddet,
 
çok aleni bir nefret suçudur. Bu nedenle sadece müessir fiil olarak
 
değerlendirilemez, çok daha ağır yaptırımlaratabi tutulması
 
gerekir. Oysa aradan geçen zamana rağmen konuya ilişkin
 
herhangi bir hükümet yetkilisinden bir açıklama duymadık.
 
Bununla beraber, şort giydiği için bir kadına uygulanan şiddete
 
otobüste bulunan yolcuların müdahale etmemesi ise çok
 
düşündürücü bir başka noktadır. Belki umursamazlık, belki
 
kayıtsızlık ve belki de korku sebebiyle bu zorbalığa göz yummuş
 
olmak, toplum olarak içinde olduğumuz çok vahim gidişatın
 
ispatıdır.
 
İnanıyoruz ki, dinci gericiliğin kaçınılmaz sonucu olan bu zorbalık
 
ancak dayanışma ve mücadele ile durdurulabilir. Laiklik, bu
 
ülkede kadınların en temel güvencelerinden biridir. Türkiye Kadın
 
Dernekleri Federasyonu olarak Ayşegül Terzi’yle
 
dayanışmak,  koyu karanlık zihniyetin topluma baskı ve gericiliği
 
dayatma histerisini kırmak için mücadeleyi yükseltiyoruz.
 
Laiklikten asla taviz vermeyeceğimizi hatırlatmak, eşitsizliği ve
 
baskıyı kırmak için ülkenin tüm kadınlarını ses çıkarmaya
 
çağırıyoruz.
 
Canan GÜLLÜ
 
TKDF Başkanı

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN