Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü için Doktora Sonrası Araştırmacı Alınacaktır!

 Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2016

 

 

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde Doktora Sonrası Araştırmacı alınacaktır.

 

Adaylarda aranan özellikler: Adaylar, 40 yaşını geçmemiş olmalıdır. Psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve eğitim bilimleri gibi davranış bilimlerinde doktorasını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar başvurabilirler. Adayların disiplinler arası araştırma deneyimine sahip olması tercih sebebidir. TÜBİTAK tarafından fonlanan bir araştırmayı yürütmekte olan adaylara öncelik tanınacaktır. Kabul edilen adayın Ocak 2017 itibariyle göreve başlaması; hem UNESCO Kürsüsünün hem de KOÇ-KAM’ın faaliyetlerine aktif olarak destek vermesi beklenmektedir.

 

Son başvuru tarihi 15 Kasım 2016’dır. Adaylar aşağıdaki evrakla birlikte unescokursusuinfo@ku.edu.tr adresine e-mail yoluyla başvurmalıdır:

1.       Özgeçmiş

2.       Araştırma alanlarını da içeren bir niyet mektubu

3.       Yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş araştırma örneği

4.       3 adet referans mektubu (referansı yazan kişi tarafından doğrudan e-mail adresine gönderilmelidir)

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü Hakkında:

Temel amacı toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yapılan araştırmaların ilerlemesine katkı sağlamak olan UNESCO Kürsüsü; araştırmacılar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliğini desteklemektedir. Bu hedef doğrultusunda araştırma merkezleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu sektörü arasında sürdürülebilir bağlar kurulması yönünde girişimlerde bulunmaktadır. UNESCO Kürsüsü, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ile işbirliği halinde faaliyet göstermektedir.

 
-- 
UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü

Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Yolu
34450 Sarıyer, İstanbul, Türkiye 

UNESCO Chair on Gender Equality and 
Sustainable Development
Koc University Rumeli Feneri Yolu
34450 Sariyer, Istanbul, Turkey

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN