8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması Rızaen Ensest Hatırlatma

Türkiye’de ensest vakalarının çoğunlukla saklanması ve resmi kayıtların olmaması nedeniyle sayısal verilere ulaşmak veya kesin bir oran vermek oldukça zordur.Ancak İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Doç. Dr. Aysen Ufuk Sezgin’in ensest olgularıyla yaptığı tez çalışmasına (2003) göre en sık rastlanan tür baba-kız ensestidir. 
2008 verilerine göre
Yasal başvuruda bulunmuş, mahkemesi sonuçlanmış veya süren vakaların yüzde 39’unu baba, yüzde 15’ini abi, yüzde 17’siniyakın akraba, yüzde 28’ini ise uzak akrabalar oluşturmaktadır. Çalışmaya göre mağdurların yüzde 50’sinin ailelerinde kendilerinden başka kişiler de cinsel istismar mağduru olmuş, bunların yüzde 40’ı evdeki abla veya kardeştir.Mağdur çocukların yüzde 55’i 5-10 yaş arasında, yüzde 40’ı ise 10-16 yaş arasında enseste maruz kalmaya başlamıştır. Cinsel istismarın –ortalama başlama yaşı ise 9dur ve erkek mağduriyet yaşı kız çocuklarına göre daha büyüktür. Bozbeyoğlu’nun ‘Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak’ başlıklı raporuna göre ise ensest vakalarında mağdurlar genellikle kız çocukları ve saldırgansa vakaların çoğunda aile içinden bir erkektir. Aynı evde birden fazla çocuk da istismar edilebilmekte, saldırgan çocuklar büyüdükçe saldırıyı küçük olan  çocuğa yöneltip durumu uzun yıllar saklayabilmektedir. Ayrıca ensest daha çok alt sosyokültürel çevrelerde yaşandığı düşüncesi hakim olmasına rağmen bu düşünce doğrulanmamıştır Yapılan çalışmalar ensestin hemen her çevrede yaşandığını/yaşanabileceğini ortaya koymuştur. Üst sosyokültürel çevrede daha nadirmiş gibi görünmesinin sebebiyse sadece bu çevrede“durumun daha iyi saklanması” olarak belirtilmiştir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, Türkiye’de ensest ilişki yüksek olmakla birlikte, yargıya teslim edilen saldırgan sayısı da psiko sosyal yardım alan mağdur sayısı azdır.Ulaşabilen en güncel veriler 2008yılına aittir ve bu verilere göre, 2008’de 6448 sanık cinsel istismar suçundan yargılanmış, bunların sadece 2621’i mahkum olmuştur.
İşte tüm bu nedenlerle  Federasyon olarak Türkiye Ensest Atlası çıkarma kararı almıştık. 
Ancak bu araştırma 81 ilin tamamında yapılmayı gerektirdiğinden mali boyutları oldukça yüksek 
Bu nedenle çok yavaş yürümekte bu çalışma 
Sadece bir konuda kısa bir dip not düşebilecek durumdayız  ancak vakalar hala s0n sürat yaşanmakta 
Yukarıda 2008 yılındaki  6441 vakanın 2621 i yargılanmış dedik yani  üçte biri  nedeni ne olabilir diye baktığımızda bölge adı vermeyeceğiz Ancak bir  bölgemizde yargıya intikal etmiş 800 dosyanın neredeyse tamamı beraatla sonuçlanmış nedeni çok basit tüm olaylarda mağdur çocuğun yaşı büyütülmüş 15 yaş ve üzeri olarak yapılan bu büyütme faili rıza en ilişki şekline getirmiş. 
N:Ç olayında olduğu gibi RIZA EN hukuk dilinin en kurtarıcı sözcüğü ,
 
İşte tüm bu sebeplerle tüm duyarlı kişileri bu sorunun büyüklüğünü ortaya çıkarmak  soruna çözüm üretmek ve ailenin kutsal olarak tanımlandığı şu günlerde bu söylemin gerçekliliğini hayata geçirmek  zorundadır diyoruz
Yurdun bir yerlerinde hayatımızın en güvendiğimiz insanı olan babalarımızın elleri bizim güven duygumuzu yok etmeye yönelik temaslar boyutuna ulaşmışsa olayın faili kadar hepimiz suçluyuz sessiz kaldığımız için.
Haydi hep birlikte sorunlarımızı dillendirip çözümlerimiz üretelim daha güvenli bir dünya için 
 
ENSESTE HAYIR
 
Dünya Emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun 
 
Canan GÜLLÜ
Başkan
 

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN