Türkiye Kadın Hareketi Bileşenlerinin Kamuoyuna Duyurusudur

 Türkiye Kadın Hareketi Bileşenlerinin Kamuoyuna Duyurusudur

1 Ağustos 2018

Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!

Kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız sayesinde eşitlik yönünde siyasal ve toplumsal değişimi sağlayacak anayasal ve yasal reformların gerçekleşmesini ve ilgili mekanizmaların kurulmasını sağladık. 

Bu tarihteki köşe taşları niteliğinde olan birkaç örnek:

1841- Kadı önünde evlenme hakkı

1845- Köle-cariye satın alma yasağı

1856- Kızlara mirastan hak verilmesi

1860’lar- Kızlar için rüştiye (ortaokul) mektebi, ilköğretimde eşitlik, kız öğretmenokullarının açılması

1917- İslam hukukunda ilk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması

1926- Medeni Kanun

1930 ve 1934- Seçme ve seçilme hakkı

1985- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması

1990, 1991- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın kurulması

1998- Kadına karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olarak Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320)

2001, 2004, 2010- Anayasanın eşitlik (10) ve aile (41) maddelerinde yapıcı yönde değişiklikler

2002- Aile reisliğini kaldırıp eşlere eşit haklar getiren yeni Medeni Kanun

2004- TBMM’de Töre ve Namus Cinayetleri, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu kurulması

2005- Kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu

2009- TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulması

2011 ve 2015 - Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanması ve Türkiye’nin dünyada imzalayan ilk ülke olarak örnek oluşturması; Türkiyeli kadınların mücadelesi sayesinde, sözleşmenin izlenmesi ile ilgili kurul olan GREVİO’nun başkanlığına 2015 yılında Türkiye’den bir kadının seçilmesi

2012- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284)

2013- Devletin ve belediyelerin kadına karşı şiddeti önlemek üzere sığınaklar açmasını sağlamak konusundaki kazanımlara ek olarak tüm illerde en az bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkez’inin (ŞÖNİM) kurulması

Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık, sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin, ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık.

Ancak bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklarımız ve kurumlarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneği, kadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.

Yıllardır, kadınların yasal ve kurumsal kazanımlarına karşı siyasi iktidar içinden ve dışından yürütülen kampanyalar, TBMM Boşanma Komisyonu Taslak Raporu ile adeta fiili bir hükümet programına dönüşmüş idi. Bu rapor ile çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk istismarcılarına af, tecavüzcü ile evlendirme, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkını elinden alma, erkeklerin boşanmasını kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise (nafakasını evlilik süresine bağlayarak nafakasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; şiddete karşı devlet korumasını belge sunma şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü açılmak isteniyordu.

Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür.“Aile reisliği geri getirilsin”, “çocukların velayeti babaya verilsin”, “ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, “kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın”, “Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin” gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir.

Söz konusu bu sürece karşı biz aşağıda imzası bulunan kadın örgütleri/grupları, mücadelelerle kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceğiz.

Kendi hayatlarımız hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak, emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. 

Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Biz kadınlar, Türkiye’nin tarih boyunca değişen erkek egemen yapılarına her zaman karşı durduğumuz gibi, bugün de karşı duracağız.

Biz kadınlar, binlerce yıllık ortak mücadele tarihimizin bize kazandırdığı bilgi, deneyim ve dayanışma ile diyoruz ki “haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!”

İMZACILAR

1.                              Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)

2.                              Adana Kadın Platformu

3.                              Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği

4.                              Ankara Kadın Ressamlar Derneği

5.                              Antakya Kadın Dayanışması

6.                              Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu

7.                              Antalya BİZ (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu

8.                              Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

9.                              Antalya Nar Kadın Dayanışması

10.                          Atakent Kadın Meclisi

11.                          Aydın Kadın Efeler Derneği

12.                          Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

13.                          Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)

14.                          Barış için Kadın Girişimi

15.                          Başkent Kadın Platformu Derneği

16.                          Batman Helkis Kadın Platformu

17.                          Bayan Yanı

18.                          BEKEV-İzmir

19.                          Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi

20.                          Birleşik Metal Kadın Komisyonu

21.                          Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi

22.                          Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

23.                          Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)

24.                          ÇEKEV-İzmir

25.                          Çiğli Kadın Platformu

26.                          Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez ve 96 Şubesi

27.                          Demir Leblebi Kadın Derneği

28.                          Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

29.                          Deriteks Sendikasından Kadınlar

30.                          Dicle Amed Kadın Platformu

31.                          Didim Kibele Kadın Yardımlaşma Dayanışma Derneği

32.                          Dikili Kadın Platformu

33.                          DİSK Ege Bölge Sekreterliği Kadın Çalışmaları

34.                          DİSK Kadın Komisyonu

35.                          Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Derneği (DOGÜNKAD)

36.                          Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

37.                          Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)

38.                          Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi

39.                          Ege Kadın Buluşması

40.                          Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)

41.                          Ekmek ve Gül

42.                          Engelli Kadın Derneği

43.                          Erktolia

44.                          Eşit Yaşam Derneği

45.                          EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu)

46.                          Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu

47.                          Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

48.                          Ev Kadınları Derneği (EVKAD) - Adana

49.                          Femin&ArtUluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri

50.                          Feminerva Dergi

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN