Eğitimde cinsiyet eşitsizliği büyüyor

 

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Eylül ayında yayımladığı, “Eğitime Bir Bakış 2018” araştırmasına ilişkin değerlendirme raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’nin bireylerin eşit olarak eğitim hakkından yararlanmasında yüzde 95 oranla OECD ortalamasının çok altında olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın değerlendirme raporunda da önemli tespitler yer aldı. Raporda, hemen her OECD ülkesinde öğretmenlik mesleğinde cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı belirtildi. Eğitimde devlet harcamalarında önceki yıllara göre 2018’de artış olduğu ancak özellikle okulöncesi eğitime ayrılan kaynağın büyük bölümünün özel sektör tarafından sağlandığı bildirildi.

Rapora göre, öğretmenlikte cinsiyet eşitsizliği bu yıl ilkokul ve ortaokul kademelerinde zirve yaptı. Akademide kadın ve erkek eğitimci sayısındaki makas önceki yıllara göre kapansa da 35 ülkenin üniversitelerindeki her üç akademisyenden yalnızca birinin kadın olduğu açıklandı. Öğretmen maaşlarının, farklı işlerde çalışan üniversite mezunlarına göre yüzde 12 ile yüzde 22 daha az olduğu ifade edildi.

Okulöncesinde özel sektör ağırlıkta
OECD’nin verilerine göre 35 ülkede ilkokul, ortaokul ve liselere aktarılan kaynağın ortalama yüzde 90’ını kamu kaynakları oluşturdu. Eğitimde kamu harcamalarındaki artışa rağmen okulöncesi eğitim kurumları ve üniversiteler genellikle özel sektör tarafından fonlandı. Yükseköğrenim alanında ise devlet desteği büyük oranda geriledi. Yükseköğrenime aktarılan kaynağın yüzde 34’ü özel sektörden geldi.

***

Ekonomik durum etkili
Raporda, kişinin sosyo-ekonomik statüsünün eğitim hayatına etkisinin yaşamı boyunca artarak devam ettiği vurgulandı. Velisi düşük eğitimli olan çocukların eğitime katılımda akranlarına göre eşitsizliklerle karşılaştığı değerlendirmesi yapıldı. Velisi üniversite mezunu olmayan 25-64 yaş arasındaki bireylerin yoğunlukla mesleki eğitim alanında eğitim gördüğü bildirildi. OECD ülkelerinin neredeyse tamamında görülen bu etkinin kişilerin iş yaşantılarını da etkilediği tespit edildi. Buna göre, üniversite mezunu olmayan ve ekonomik durumu düşük olan bireylerin, ekonomik anlamda kendilerinden daha iyi durumda olan ve yükseköğrenim gören bireylere göre iş yaşamında yüzde 65 daha az para kazandığı belirlendi.
OECD ülkeleri genelinde, ortaokul düzeyinde sınıfta kalanların yüzde 60’ını erkek öğrenciler oluşturdu. Erkeklerin kız öğrencilere oranla ortaokulda eğitimi daha fazla terk ettiği öğrenilirken 2017’de 25-34 yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 38’inin üniversite eğitimi gördüğü, bu oranın kadınlarda ise yüzde 50 olduğu belirtildi.

 

Kaynak: https://www.birgun.net/amp/haber-detay/egitimde-cinsiyet-esitsizligi-buyuyor-234111.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3HU8DCkGFXCXFYiYVhNJgTeWnpR2pJ2oTJISqzztVB1_LGV877CAaE2zs

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN