TECAVÜZÜ, ERKEN VE ZORLA EVLİLİKLERİ VE ÇOCUK İSTİSMARINI MEŞRULAŞTIRACAK HİÇBİR YASAL DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMİYORUZ!

TECAVÜZÜ, ERKEN VE ZORLA EVLİLİKLERİ VE ÇOCUK İSTİSMARINI MEŞRULAŞTIRACAK HİÇBİR YASAL DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMİYORUZ!

17 Kasım 2016’da TBMM genel kuruluna AKP’li milletvekilleri tarafından son dakikada getirilen çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açmış ve geri çekilmişti. Medyaya “çocuk istismarcısına evlilik affı” başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre konu yerel seçimler öncesi yeniden meclis gündemine taşınıyor. Af teklifinin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10.000 kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. Cinsel istismardan hüküm giymiş faillere af getiren bu tür düzenlemeler cinsel istismar suçlarını aklayarak, çocuk istismarını meşrulaştırmayı hedefliyor. TCK 103 Kadın Platformu olarak 2016 yılında belirttiğimiz gibi tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz. Yerel seçimler öncesi oy kaygısıyla 3 yıl sonra yeniden gündeme getirilen tasarıya itiraz ediyoruz. Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir. Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. Maddesi gereği erken yaşta ve zorla evlendirmelerin suç olarak düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme, yetişkin bir kişinin veya çocuğun evlenmeye zorlanmasının suç olarak düzenlenmesi yükümlülüğünü getirmektedir. Getirilmek istenen affın “cebir ve şiddetin olmadığı haller için geçerli” olacağı belirtilmektedir. 15 yaşın altındaki çocuğun rızası hukuken geçersiz olup; cebir, şiddet, hile olsun ya da olmasın bu yaş çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar şikâyete bağlı olmaksızın soruşturulur ve koşulları varsa ceza davası açılır ve mahkûmiyet kararı verilir. Suçun işlenmesinden sonra mağdur ve şüpheli/sanığın evlenmesi bir cezasızlık sebebi değildir. Bu nedenle, yapılmak istenen değişiklik çocuklara yönelik cebir ve şiddeti, evlilik görüntüsü verilmiş cinsel istismarı teşvik etmektedir. Bu yaklaşım ulusal ve uluslararası yasal mevzuat bakımından yasa eliyle kız ve oğlan çocukların haklarına doğrudan bir saldırıyı ve ihlali ifade etmektedir. Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Devlet, hukuku suçun üzerini örtmek için kullanamaz! Bu affın erken yaşta resmi olmayan birliktelik kurdukları için “eşi” cinsel istismar suçundan hapiste olan kadınların/ailelerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için gündeme getirildiği öne sürülüyor. Böyle bir af suçun üzerini örtecek, hukuk dışı olarak bir çocukla gerçekleştirilmiş bu tür “evliliklerle” çocuğa yönelik cinsel istismarın cezasız kalacağı algısı yaratarak, suçun işlenmesini teşvik edebileceği gibi, mağdurların da yasal mekanizmalara başvurusunu caydırıcı etki oluşturabilecektir. Tecavüz faili ile evlilik kavramının hukuka tekrar sokulmasının önünü açacaktır. Kaldı ki, açıklanan 10.000 rakamının, mağduriyeti büyük göstermek ve dolayısıyla aftan tüm cinsel istismarcıların yararlanabilmesi amacıyla dayanaksız bir biçimde ortaya atıldığını düşünüyoruz. Bu nedenle siyasi iktidardan kadın ve çocuklarla ilgili gerçek ve net rakamları açıklamasını talep ediyoruz. Devlet, varsa mevcut mağduriyetleri, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmelidir. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 14. maddesi gereği, devlet, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almalıdır. Failleri cezasız bırakmak yerine etkin bir soruşturma, kovuşturma yapmalı ve asıl suçtan zarar görenin yanında olmalıdır. Devlet bu türden mağduriyetleri gidermek istiyorsa, öncelikle mevcut yasaları yeni hak ihlalleri yaratacak şekilde değil doğru ve etkin biçimde uygulamalıdır. Çocuk istismarının affının ve tecavüz faili ile evliliğin tekrar gündeme getirilmesi, başta kadınlar olmak üzere toplumda da büyük bir infial yaratmıştır. Bu nedenle, başta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm partilerin yetkili organlarından, böyle bir girişimi tekrar Türkiye’nin gündemine getirmeyeceklerine dair acilen bağlayıcı bir açıklama yapmalarını bekliyoruz.

TCK 103 KADIN PLATFORMU 1. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu 2. Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği 4. Aka-Der Kadın Faaliyeti 5.. Akdam - Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği 6. Almanya Göçmen Kadınlar Birliği 7. Altınoluk Demokrasi Platformu Kadınları 8. Ankara Feminist Kolektif 9.. Ankara Kadın Platformu 10. Antalya Feminist Kolektif 11. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği 12. Antalya Kadın Platformu 13. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye 14. Aydın Kadın Efeler Derneği 15. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi 16. Bağımsız Kadın Derneği Mersin 17. Bilgi Kadın 18. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği 19. BPW Türkiye - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu 20. Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev) 21. CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 22. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 23. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu 24. Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder 25. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev) 26. Datça Kadın Girişimi 27. Demir Leblebi Kadın Derneği 28. Demokratik Kadın Hareketi 29. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği 30. Disk Kadın Komisyonu 31. Diyarbakır İş Kadınları Derneği 32. Edirne Çocuk Hakları Derneği 33. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (Ekamader) 34. Edremit Demokrasi Platformu Kadınları 35. Ege Kadın Buluşması Platformu 36. Ekmek ve Gül 37. Elektrik Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu 38. Engelli Kadın Derneği – Enkad 39. Erktolia 40. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği 41. Eşit Yaşam Derneği 42. EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu 43. Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu 44. Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu 45. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu 46. EVKAD Adana 47. Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği 48. Fethiye Kadın Platformu 49. Filmmor Kadın Kooperatifi 50. FKF’li Kadınlar 51. Foça Barış Kadınları 52. GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi 53. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği 54. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu 55. Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu 56. Göztepe Dayanişması L'animo Kadın Grubu 57. Günebakan Kadın Derneği 58. Hevi LGBTİ Derneği 59. IAW – International Alliance of Women 60. İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu 61. İlerici Kadın Derneği, Antalya 62. İlerici Kadınlar Meclisi 63. İmece Ev İşçileri Sendikası 64. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 65. İzmir Amargi 66. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi 67. İzmir İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu 68. İzmir Kadın Dayanışma Derneği 69. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği 70. İzmir Kadın Platformu 71. Kadav - Kadınlarla Dayanışma Vakfı 72. Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği 73. Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi 74. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 75. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 76. Kadın Meclisleri 77. Kadın Çalışmaları Derneği 78. Kadın Dayanışma Vakfı 79. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) 80. Kadın Emeği Derneği 81. Kadın Emeği Kolektifi 82. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı 83. Kadın Koalisyonu 84. Kadın Meclisleri 85. Kadın Özgürlük Meclisi 86. Kadın Savunma Ağı 87. Kadın Yazarlar Derneği 88. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği 89. Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 90. Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi 91. Kampüs Cadıları 92. KAOS GL Derneği 93. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği 94. Kapatılan VAKAD’ın Emekçileri 95. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği 96. Karya Kadın Derneği 97. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği 98. Kazdağlı Kadınlar 99. Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi 100. Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği 101. KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu 102. KESK Kadın Meclisi 103. Keskesor LGBT 104. Kırkyama Kadın Dayanışması 105. Kırmızı Biber Derneği 106. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği 107. Kocaeli Kadın Platformu 108. Koza Kadın Derneği 109. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması 110. Lambda İstanbul 111. Lezbiyen Biseksüel Feministler 112. Mardin Ortak Kadın ve İşbirliği Derneği 113. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi 114. Mersin 7 Renk LGBT Derneği 115. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 116. Mor Çetele 117. Mor Dayanışma 118. Mor Pusula 119. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 120. Muamma LGBTI+ Derneği 121. Muğla Emek Benim Kadın Derneği 122. Muğla Kadın Dayanışma Grubu 123. Nar Kadın Dayanışması 124. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği 125. Özgür Genç Kadın 126. Özgür Renkler Derneği 127. Pembe Hayat LGBTT Derneği 128. Sacayak Sosyal Eşitlik Derneği 129. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği 130. SODA – Sosyal Dayanışma Ağı 131. Sosyalist Kadın Meclisleri 132. SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 133. Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar 134. TJA - Tevgera Jinen Azad- Kadın Özgürlük Hareketi 135. TMMOB İstanbul Kadın Komisyonu 136. TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu 137. Toplumcu Kadın Psikologlar 138. Trabzon Demokratik Kadın Platformu 139. TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu? 140. Türk Kadınlar Birliği 141. Türk Kadınlar Konseyi 142. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 143. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 144. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 145. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 146. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 147. Uçan Süpürge 148. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği 149. Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği 150. Umutlu Kadınlar 151. Üniversiteli Kadın Kolektifi 152. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği 153. Yeniyol’dan Kadınlar 154. Yeryüzü Kadınları 155. Yeşil Feministler 156. Yoğurtçu Kadın Forumu 157. 17+ Alevi Kadınlar

 

Kaynak: http://www.kadinininsanhaklari.org/tecavuzu-erken-ve-zorla-evlilikleri-ve-cocuk-istismarini-mesrulastiracak-hicbir-yasal-degisikligi-kabul-etmiyoruz/

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN