Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinden Çağrı: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi Denetleme Komitesi (GREVIO) Adayı Prof. Dr. Feride Acar Olmalıdır!

 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı Türkiye’nin GREVIO adayını belirleme

takviminde, belirlenen adaylarla ilgili kamuoyunun görüşlerine başvuracağını belirtmiştir. Buna
rağmen gerek sözleşmenin oluşturulması gerek imzalanması gerekse de GREVIO’nun
oluşturulması süreçlerinde aktif rol almış İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu’na üye kadın ve
LGBTİ+ örgütleri, ön elemeden geçen adaylarla ilgili bilgilendirilmediği gibi hiçbir noktada
görüşleri alınmamıştır.
 
Buna karşın, Platform olarak, 25 Aralık 2018’de adayımızın Feride Acar olduğunu belirten
mektubu ilgili mercilere iletmiştik. Aday gösterme süreci 1 Şubat 2019 tarihinde bitecek
olmasına rağmen, ilgili devlet kurumları tarafından adaylarla ilgili tarafımıza herhangi bir
bilgilendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla bu süreç şeffaf bir biçimde yürütülmemiştir. Bugün ise,
iktidardaki hükümet içinde çeşitli görevlerde yer almış bir kişinin aday gösterildiğini öğrenmek
bizi şaşırtmıştır. Oysa bu durum GREVIO adaylığı için hükümetten bağımsız ve tarafsız olma
temel adaylık kriterleriyle tümüyle çelişmektedir. Güçlü bir GREVIO adaylığı, bağımsızlık ve
tarafsızlık kadar şiddetle mücadele konusuna ve GREVIO sürecine de hâkim olmayı gerektirir.
Bu doğrultuda, ismi GREVIO’yla özdeşleşmiş, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da bu alanda
saygın bir yeri olan Feride Acar’ın aday gösterilmesinin en doğru seçim olacağına inanıyoruz.
Platform olarak adayımızın Sözleşme’nin 66. Maddesinde ve diğer maddelerinde işaret edilen
özellikleri taşıyan ve halihazırda GREVIO’ya iki dönem başkanlık etmiş Feride Acar olduğunu bir
kez daha yineliyoruz!
 
Türkiye’nin imzasını taşıyan ve kadına karşı şiddet konusunda küresel mücadele için kritik
önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa'da ve tüm dünyada görünürlüğünün artırılması,
etkili bir biçimde uygulanmasının sağlanması yönünde Türkiye’yi ve Sözleşmeyi etkili olarak
temsil etmek açısından Prof. Dr. Feride Acar en doğru adaydır. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi
izleme mekanizması olan GREVIO’nun mevcut üyelerinin devamlılığı yeni bir sözleşme olan
İstanbul Sözleşmesi’nin taraf devletlerce etkin uygulanabilmesini de sağlayacaktır. İstanbul
Sözleşmesi’nin denetim usulü hala oluşum aşamasında olup, sağlam bir zemine oturtulması
açısından Feride Acar gibi baştan beri konunun içinde olan ve gerekli bilgi ve tecrübeye
sahip, uzmanlığı uluslararası camia tarafından da kabul ve tescil edilmiş olan bir uzmanın bir
süre daha bu işi yürütmesi oldukça önemlidir. Acar’ın ikinci kez kurula üye olması ve belki de
tekrar başkan seçilmesi Avrupa ve dünya kadın hareketinden de geniş destek bulacaktır.
GREVIO üyeliği için halen GREVIO başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Feride Acar'ın neden tekrar
aday gösterilmediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Feride Acar, kadının insan hakları alanındaki
çalışmalarıyla öne çıkmış, dünyanın 13 saygın akademisyeni arasında yer almış ve dünyada bu
alanda en etkili 100 kadının insan hakları savunucusu arasında gösterilmiş biri iken, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin neden kendisini GREVIO adayları arasında bile göstermediğini
anlayamıyoruz.
 
İstanbul Sözleşmesi’ne taraf devletlerin GREVIO’ya önerecekleri adaylara ilişkin 9. kuralında da
açıkça tavsiye edildiği gibi, üye ülkeler mümkün olduğunca çok sayıda (yani 1’den fazla) aday
gösterme çabası içinde olmalıdır. Bu tavsiyeye rağmen, tek bir ismin aday gösterilmesini
İstanbul Sözleşmesi ve onun izleme kurulu ile ilişkiler açısından sorunlu buluyoruz.
Kaldı ki, kadınlara karşı şiddetle mücadeleye yönelik şu anki en önemli mekanizmalardan biri
olan GREVIO’nun başkanlığı kendisine emanet edilmiş, uzmanlığı ve yeterliliği Avrupa Konseyi
tarafından da tescil edilmiş olan Feride Acar’ı Türkiye’nin bu kurula üye adayı bile göstermemiş olmasını bir skandal olarak görüyoruz.
 
Bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini ve 1 Şubat 2019 tarihine dek Feride Acar’ın Türkiye’nin adaylarından biri olarak Avrupa Konseyi’ne bildirilmesini talep ediyoruz.
 
İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu
1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)
2. Kapatılan Adıyaman Kadın Yaşam Derneği Emekçileri (AKAYDER)
3. Adıyaman Kadın Sorunlarını Araştırma ve Çözüm Derneği (AKSAÇ)
4. Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği
5. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
6. Amargi İzmir
7. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
8. Ankara Feminist Kolektif
9. Avrupa Kadın Lobisi – Türkiye Koordinasyonu (AKL – Türkiye)
10. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
11. Bağımsız Kadın Derneği-Mersin
12. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
13. Buca Evka –1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)
14. Kapatılan Ceren Kadın Derneği Emekçileri
15. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
16. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)
17. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER)
18. Demir Leblebi Kadın Derneği
19. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği
20. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi
21. Engelli Kadın Derneği
22. EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu
23. Eşit Yaşam Derneği
24. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Grubu
25. Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği (EVKAD)
26. Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği (10 Şube)
27. Filmmor Kadın Kooperatifi
28. Foça Barış Kadınları
29. GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi
30. Haklı Kadın Platformu
31. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
32. İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
33. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
34. İzmir Barosu Kadın Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
35. İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)
36. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
37. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Platformu
38. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
39. Kadın Çalışmaları Derneği
40. Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği
41. Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED)
42. Kadının İnsan Hakları -Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)
43. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
44. Kadın Dayanışma Vakfı
45. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
46. Kadın Emeği İstihdamı Girişimi (KEİG)
47. Kadın Meclisleri
48. Kadın Partisi
49. Kadın Yazarlar Derneği
50. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KarKad-Der)
51. Karya Kadın Derneği
52. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) (Merkez ve şube temsilcileri)
53. Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi (KA-DER Ankara Şubesi)
54. KAZETE – Bağımsız Kadın Gazetesi
55. Kadın Erkek Eşitliği Derneği - KAZETEDER
56. Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) (23 Şube)
57. Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL)
58. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
59. Kırmızı Biber Derneği
60. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
61. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
62. Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği
63. Mavigöl Kadın Derneği
64. Medya İzleme Grubu (MEDİZ)
65. Mersin LGBT 7 Renk Eğitim ve Araştırma Derneği
66. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
67. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
68. MorEl Eskişehir LGBT
69. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
70. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
71. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
72. Petrol-İş Sendikası Kadın Dergisi
73. Kapatılan Selis Kadın Derneği Emekçileri
74. Sınır Tanımayan Kadınlar
75. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
76. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD LGBTİ)
77. Sosyalist Kadın Meclisi (SKM)
78. Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)
79. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği
80. Trabzon Kadın Gelişim ve İletişim Derneği
81. Trans Danışma Merkezi (T-DER)
82. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi
83. Türk Kadınlar Birliği
84. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) (24 şube)
85. Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimler Kolu
86. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
87. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
88. Uçan Süpürge Vakfı
89. Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
90. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
91. Yaşam Kadın Merkezi Derneği
92. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
93. Kapatılan Van Kadın Derneği Emekçileri (V”AKAD)
94. Van Saray İlçesi Kadın Çocuk ve Aile İlişkilerini Geliştirme Modernleştirme Koruma ve Güçlendirme Derneği
95. Türkiye Yunanistan Kadınları Barış Girişimi

HABERLER&DUYURULAR

PAYLAŞILAN DOSYALAR

ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORM

DESTEK İÇİN