Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne HAYIR Diyoruz!

09 January 2023

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne HAYIR Diyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne HAYIR Diyoruz!
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde yer alan 41. Madde;
1. Evlilik yaşının belirtilmemesiyle çocuk evliliklerine,
2. Bir kadın - Bir erkek koşulunun yazılmamasıyla erkekler için çok eşliliğe,
3. Resmi nikah ifadesinin yer almamasıyla sadece dini nikaha dayalı evliliklere yol açma ihtimali olan bu düzenlemedir. HAYIR  diyoruz!
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde 24. Maddeye eklenen paragrafta yapılan düzenleme
Anayasa’nın başlangıç bölümüne ve 2. maddesindeki laiklik ilkesine aykırıdır. HAYIR diyoruz!
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde 24. Maddeye eklenen paragrafta yapılan düzenleme Anayasa’nın 14/2. Maddesine aykırıdır. HAYIR diyoruz!
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde 24. Maddeye eklenen paragrafta yapılan düzenleme
Anayasa’nın 24. Maddesine aykırıdır. HAYIR diyoruz!
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde 24. Maddeye eklenen paragrafta yapılan düzenleme  
3 Aralık 1934 tarih 2596 sayılı Devrim Yasası’na ve Devrim Yasalarını koruyan Anayasa’nın 174. maddesine aykırıdır. HAYIR diyoruz!
 
Diyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde 24. Maddeye eklenen paragrafta yapılan düzenleme Anayasaya aykırıdır. Anayasa değişikliği yapılamaz. 
 
Siz evet demeyiniz. Biz HAYIR diyoruz.
 
Anayasa’ya uymayanlarla Anayasa görüşmesi yapılmaz.
Sakın Evet demeyiniz.  Çünkü biz kadınlar, HAYIR diyoruz!
 
3-4 ay sonra TBMM’de olamayacak milletvekillerinin, Türkiye’nin siyasal sistemini ve geleceğini etkileyecek kararlar almasına evet demeyiniz. Biz HAYIR diyoruz!
 
Maddenin gerekçesinde “Artık Türkiye’de başörtüsü yasağı yoktur” ifadesi yer almaktadır. Yasak olmayan bir şeyin serbest bırakılması Anayasal hak ve özgürlükleri tartışılır hale getirmektedir.
 
Bu anlayışa evet demeyiniz.  BİZ HAYIR DİYORUZ.
 
Her hakkın sınırlanabilirliği uluslararası bir hukuk kuralı olmasına karşın, burada sınırsız ve mutlak koruma, “Güvenlik içinde özgürlük” ilkesine de aykırı olduğu için bu düzenlemeye evet demeyiniz.  Biz HAYIR diyoruz.
 
Sayın Parti Başkanları ve milletvekilleri; ülkemizde hukuk kuralları referanslarını bir din veya inançtan değil, seküler ilkelerden, taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinden ve anayasalarının bütününden almaktadır. Şimdi sizlerden yarın yaşayacağımız yıllarımızı ve buna ilişkin yol haritalarına ilişkin kaygılarımızı belirleyecek olan tarihi ve vicdani sorumluluğunuzun gereği olarak bu değişiklik talebine HAYIR  demenizi bekliyoruz.
 
ÇÜNKÜ asil olan bizler HAYIR diyoruz.

Click to read more

Other News

11 December 2020

Pakistan mahkemesi, bekaret testinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da Yüksek Mahkeme cinsel saldırı mağdurlarına yapılan bekaret testlerinin 'yasadışı ve Anayasa'ya aykırı' olduğuna karar verdi.

Detail
17 December 2020

Halkın susması isteniyor

AKP’nin torba yasaya koyduğu teklifin geri çekilmesini isteyen avukat Sedat Durna, anayasal haklara dikkat çekti. Canan Güllü ihbarla derneklere kayyım atanabileceğini belirtti. Hilal Esmer, Yoksulluk, şiddet konuşulmasın isteniyor dedi.

Detail
02 November 2012

Kadınlardan STÖ tasarısına tepki: İstediklerini yapamayacaklar

Dernek ve vakıflara kayyım atamasını kolaylaştıran kanun teklifini “örgütlenme ve ifade özgürlüğüne saldırı” olarak değerlendiren kadınlar, “Bu yasayla yapmak istediklerini yapamayacaklar çünkü kadınlar artık susmuyorlar, susmayacaklar” dedi.

Detail